Mai Phương thuyết trình tiếng Anh tại Miss World

Mai Phương thể hiện khả năng thuyết trình tiếng Anh tại Miss World 2024, vào top 25 phần thi Head to Head Challenge....