Cuộc sống bế tắc vợ chồng ngoài 40 tuổi thất nghiệp 7 tháng, xin việc bị chê già: Về quê không xong

Dịch bệnh dẫn đến thất nghiệp, đôi vợ chồng ngoài 40 tuổi ở TP.HCM chật vật vì chưa xin được việc làm, về quê cũng không nổi mà ở lại...