NS Hồng Vân viếng mộ NS Anh Vũ, tưởng nhớ Mai Phương nhân ngày giỗ

Nỗi đau chứng kiến người thân lìa khỏi cõi đời là nỗi đau không thể nào diễn tả được. Những năm qua, làng giải trí Việt Nam cũng phải...