Nữ sinh vừa học vừa khởi nghiệp tiếng Anh vẫn đỉnh

Có những cô cậu dù tuổi còn rất nhỏ nhưng đã tập tành kinh doanh và đạt thành tựu lớn. Những điều này không phải ai cũng có thể làm...