Taylor Swift bất ngờ trở lại ngôi quán quân Billboard 200

Taylor Swift tiếp tục tạo nên bất ngờ với album 1989 (Taylor’s Version) khi album này một lần nữa giành vị trí số 1 trên b...