Trang chủ » Đời sống
6 Tháng Ba, 2021 12:22 chiều

Vùng đất vợ mang vợ ra “đãi” khách: nữ chủ nhà sinh con với khách, cả làng sẽ ăn mừng

Ấ͟y͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟k͟ỳ͟ ͟l͟ạ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟i͟ề͟n͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟K͟a͟m͟c͟h͟a͟t͟k͟a͟ ͟(͟v͟ù͟n͟g͟ ͟V͟i͟ễ͟n͟ ͟Đ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟N͟g͟a͟)͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟ỏ͟ ͟r͟a͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟h͟ấ͟p͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟t͟h͟è͟m͟ ͟m͟u͟ố͟n͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟c͟o͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟l͟à͟n͟g͟ ͟s͟ẽ͟ ͟ă͟n͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟.͟

͟T͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟o͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟l͟ạ͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟?͟ ͟Đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟t͟ự͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ư͟ ͟k͟h͟é͟p͟ ͟k͟í͟n͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟r͟a͟ ͟d͟o͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟c͟ậ͟n͟ ͟h͟u͟y͟ế͟t͟ ͟ở͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟ố͟m͟ ͟y͟ế͟u͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟y͟ể͟u͟.͟ ͟D͟o͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟é͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟l͟à͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ờ͟,͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟á͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟o͟i͟ ͟l͟à͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟ã͟n͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟à͟ ͟x͟ế͟p͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟k͟ỳ͟ ͟d͟i͟ệ͟u͟.͟

͟C͟ò͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟E͟s͟k͟i͟m͟o͟ ͟ở͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟l͟ụ͟c͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟A͟L͟a͟s͟k͟a͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟C͟h͟u͟k͟c͟h͟i͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟h͟ư͟ơ͟u͟ ͟t͟ừ͟ ͟x͟ư͟a͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟p͟h͟o͟n͟g͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟v͟ợ͟ ͟n͟g͟ắ͟n͟ ͟h͟ạ͟n͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ộ͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟m͟ẽ͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟s͟ă͟n͟ ͟b͟ắ͟n͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟a͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟c͟h͟o͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟s͟ă͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ỏ͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟t͟u͟y͟ệ͟t͟ ͟v͟ờ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟u͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟t͟.͟ ͟V͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟s͟ự͟ ͟s͟u͟y͟ ͟đ͟ồ͟i͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟đ͟ứ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟á͟c͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟ộ͟c͟ ͟m͟i͟ề͟n͟ ͟B͟ắ͟c͟,͟ ͟m͟à͟ ͟l͟à͟,͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟d͟u͟y͟ê͟n͟ ͟h͟ả͟i͟,͟ ͟s͟ự͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟a͟i͟.͟

͟T͟ừ͟ ͟l͟â͟u͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟t͟ắ͟c͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟h͟ổ͟ ͟d͟â͟n͟ ͟ở͟ ͟b͟ộ͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟A͟r͟u͟n͟t͟,͟ ͟A͟u͟s͟t͟r͟a͟l͟i͟a͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ộ͟ ͟t͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟k͟h͟é͟p͟ ͟k͟í͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟v͟ợ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟d͟ễ͟ ͟d͟à͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟o͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟g͟i͟ả͟n͟ ͟l͟à͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟k͟i͟a͟ ͟v͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟t͟â͟m͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟i͟ề͟m͟ ͟s͟u͟n͟g͟ ͟s͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟h͟ố͟i͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟o͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟.͟

͟C͟h͟ú͟ ͟r͟ể͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟á͟o͟ ͟n͟ị͟t͟ ͟n͟g͟ự͟c͟

͟H͟ò͟n͟ ͟đ͟ả͟o͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟N͟e͟w͟ ͟Z͟e͟a͟l͟a͟n͟d͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟x͟a͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟n͟g͟ự͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟q͟u͟ố͟c͟ ͟T͟o͟n͟g͟.͟ ͟D͟u͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟s͟ẽ͟ ͟n͟g͟ạ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟ă͟n͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟h͟ệ͟t͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟:͟ ͟P͟h͟í͟a͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟á͟o͟ ͟n͟g͟ự͟c͟,͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟v͟á͟y͟,͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟c͟à͟i͟ ͟h͟o͟a͟.͟ ͟H͟ọ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟c͟á͟c͟ ͟g͟ã͟ ͟p͟ê͟đ͟ê͟,͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ụ͟ ͟t͟h͟a͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟à͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟t͟h͟ầ͟y͟ ͟p͟h͟ù͟ ͟t͟h͟ủ͟y͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟v͟ị͟ ͟c͟h͟ú͟a͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟S͟ố͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟T͟r͟á͟i͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟.͟ ͟V͟à͟ ͟k͟h͟i͟ ͟ấ͟y͟,͟ ͟s͟ự͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ọ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟i͟ề͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟u͟y͟ề͟n͟ ͟r͟ủ͟a͟.͟

͟Đ͟ể͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟l͟ừ͟a͟ ͟s͟ố͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟,͟ ͟c͟h͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟b͟é͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟s͟ẽ͟ ͟g͟i͟á͟o͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟á͟c͟ ͟e͟m͟ ͟g͟á͟i͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟n͟h͟ỏ͟,͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟q͟u͟ầ͟n͟ ͟á͟o͟ ͟n͟ữ͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟d͟ạ͟y͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟.͟ ͟C͟á͟c͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟i͟n͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟h͟ọ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟l͟ừ͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ố͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟.͟

͟C͟ò͟n͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟q͟u͟ố͟c͟ ͟T͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟i͟á͟o͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟r͟ể͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟h͟ọ͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟â͟m͟ ͟h͟ồ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟p͟h͟á͟i͟ ͟y͟ế͟u͟.͟ ͟H͟ọ͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟â͟n͟ ͟c͟ầ͟n͟,͟ ͟d͟ị͟u͟ ͟d͟à͟n͟g͟,͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟s͟ẵ͟n͟ ͟s͟à͟n͟g͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟h͟à͟.͟ ͟R͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟T͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟.͟

͟Đ͟ộ͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟à͟o͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ả͟o͟ ͟T͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ế͟,͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟đ͟ồ͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟3͟5͟-͟4͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟ ͟Đ͟á͟m͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟c͟h͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟T͟i͟n͟ ͟l͟à͟n͟h͟,͟ ͟h͟ọ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟l͟à͟m͟ ͟l͟ễ͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟h͟ờ͟.͟ ͟C͟ò͟n͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟a͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟g͟i͟á͟o͟,͟ ͟h͟ọ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟h͟à͟y͟ ͟p͟h͟ù͟ ͟t͟h͟ủ͟y͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟d͟ự͟ ͟đ͟o͟á͟n͟ ͟s͟ố͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ê͟n͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟t͟u͟y͟ệ͟t͟ ͟v͟ờ͟i͟,͟ ͟m͟ù͟a͟ ͟h͟è͟ ͟v͟ĩ͟n͟h͟ ͟c͟ử͟u͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟l͟ứ͟a͟.͟ ͟T͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟,͟ ͟h͟ọ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟

͟S͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟

͟O͟r͟i͟c͟h͟i͟ ͟l͟à͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟ộ͟c͟ ͟t͟h͟i͟ể͟u͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟5͟.͟0͟0͟0͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟s͟ố͟n͟g͟,͟ ͟p͟h͟â͟n͟ ͟t͟á͟n͟ ͟ở͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟T͟â͟y͟ ͟S͟i͟b͟e͟r͟i͟ ͟(͟N͟g͟a͟)͟.͟ ͟N͟ơ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟d͟u͟y͟ ͟t͟r͟ì͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟p͟h͟o͟n͟g͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟ũ͟,͟ ͟v͟í͟ ͟d͟ụ͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟g͟i͟ả͟:͟ ͟V͟à͟o͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟a͟o͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟l͟i͟n͟h͟ ͟s͟ẽ͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟s͟ố͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟.͟ ͟H͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟x͟u͟a͟ ͟t͟a͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟g͟ặ͟p͟.͟

͟C͟á͟c͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟d͟o͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟ự͟a͟ ͟c͟h͟ọ͟n͟:͟ ͟H͟ọ͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ờ͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟g͟h͟i͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟V͟à͟o͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ă͟m͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟a͟i͟.͟ ͟C͟ò͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟,͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟V͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ử͟a͟,͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟á͟c͟ ͟m͟ó͟n͟ ͟ă͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟l͟ễ͟,͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟đ͟ồ͟ ͟đ͟ẹ͟p͟,͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟đ͟ợ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟h͟ọ͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟ấ͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟V͟i͟ệ͟c͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟g͟ũ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟ă͟n͟,͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟o͟a͟n͟ ͟n͟g͟h͟ê͟n͟h͟.͟ ͟V͟à͟o͟ ͟b͟u͟ổ͟i͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟s͟a͟u͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟d͟ọ͟n͟ ͟d͟ẹ͟p͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ử͟a͟,͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟,͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟O͟r͟i͟c͟h͟i͟ ͟l͟à͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟ộ͟c͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟a͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟g͟i͟á͟o͟.͟ ͟V͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟p͟h͟á͟p͟,͟ ͟p͟h͟á͟n͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ọ͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟l͟ễ͟ ͟đ͟a͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟g͟i͟á͟o͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟d͟ạ͟n͟g͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟g͟i͟ả͟:͟ ͟Đ͟á͟n͟h͟ ͟l͟ừ͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟á͟c͟ ͟q͟u͟ỷ͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟g͟ì͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟.͟

͟P͟h͟ả͟i͟ ͟”͟q͟u͟a͟ ͟t͟a͟y͟”͟ ͟í͟t͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟2͟0͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟

͟P͟h͟o͟n͟g͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟”͟l͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ã͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟”͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟ồ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟n͟g͟ ͟l͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟n͟ú͟i͟ ͟T͟i͟b͟e͟t͟.͟ ͟T͟ạ͟i͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟n͟i͟ệ͟m͟,͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ể͟ ͟ý͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟,͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟ý͟ ͟c͟h͟í͟ ͟c͟a͟o͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟á͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟m͟ ͟t͟ố͟t͟,͟ ͟h͟ứ͟a͟ ͟h͟ẹ͟n͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟m͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟T͟i͟b͟e͟t͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟h͟â͟m͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟a͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟h͟ọ͟.͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟ự͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟m͟à͟ ͟ở͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟g͟á͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟r͟i͟n͟h͟ ͟t͟r͟ắ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟ ͟h͟a͟y͟ ͟h͟o͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟y͟ế͟u͟ ͟t͟ố͟ ͟n͟à͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟l͟ộ͟ ͟r͟a͟,͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟s͟ẽ͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟l͟à͟n͟g͟.͟

͟P͟h͟o͟n͟g͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟ổ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟g͟â͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟s͟ắ͟p͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟,͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟a͟o͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟t͟h͟i͟ể͟u͟ ͟2͟0͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟h͟ầ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ư͟ ͟ở͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟T͟i͟b͟e͟t͟,͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟C͟á͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟m͟ò͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟n͟ú͟i͟.͟

͟H͟ọ͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟đ͟ợ͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ố͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟h͟ọ͟ ͟t͟h͟ỏ͟a͟ ͟m͟ã͟n͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟x͟i͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟v͟í͟ ͟d͟ụ͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟g͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟h͟a͟y͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟g͟i͟ả͟n͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟ò͟n͟g͟ ͟t͟a͟y͟ ͟r͟ẻ͟ ͟t͟i͟ề͟n͟.͟.͟.͟

͟Đ͟ó͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟ỷ͟ ͟n͟i͟ệ͟m͟ ͟m͟à͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟y͟ế͟u͟ ͟n͟h͟ằ͟m͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ã͟o͟ ͟l͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟”͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟ấ͟y͟”͟ ͟đ͟ã͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟2͟0͟ ͟l͟ầ͟n͟,͟ ͟x͟é͟t͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟s͟ố͟ ͟q͟u͟à͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟G͟i͟ớ͟i͟ ͟M͟ớ͟i͟

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM