DTCL 12.9: Chi tiết bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý mới nhất

Chi tiết các thay đổi trong bản cập nhật DTCL 12.9: Riot Games tặng tất cả người chơi trứng vàng, tăng sức mạnh hàng loạt....