• Kpop sắp mất đi BTS và BLACKPINK?

    Kpop sắp mất đi BTS và BLACKPINK?

    BTS và BLACKPINK đều đang đứng trước những biến động lớn nhất sự nghiệp.BTS chính thức bước vào “quãng nghỉ” 2 năm Vừa qua, Jung...