One Piece: Sanji trở thành người thứ 2 trong băng Mũ Rơm hạ kẻ thù trên 1 tỷ Belly, fan anh ba vỡ òa cảm xúc

Trong một vài chap trước thì Sanji đã đối đầu với Queen, một trong ba thủ hạ mạnh nhất của Tứ hoàng Kaido. Trong quá trình này, San...