• NSND Công Lý đi diễn trở lại

    NSND Công Lý đi diễn trở lại

    Bức ảnh NSND Công Lý đi diễn trở lại sau thời gian dưỡng bệnh và đón nhận sự chào đón của khán giả đang gây xôn xao dư luận. Ngày 10/...