• Ghép thận nhầm bệnh nhân

    Ghép thận nhầm bệnh nhân

    Hai nhân viên bệnh viện ở Ohio bị đình chỉ công tác sau khi ghép thận nhầm người , khiến bệnh nhân đáng lẽ được ghép phải chờ ...