Tag: Bộ GD&ĐT

Thay đổi phải từ gốc

Ngày 29/7, Bộ GD&ĐT có công văn đề xuất điều chỉnh quy định về bồi dưỡng viên chức trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung...