Có 10 người vợ, người đàn ông U80 vẫn cô đơn khi về già, không ai chăm

Thông thường, pháp luật chỉ chấp nhận mối quan hệ một vợ, một chồng. Thế nhưng, bất chấp việc Thái Lan không cho phép chế độ đa thê, ...